::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2008::
 


Khoá đào tạo quản lý giáo dục dành cho các nhà lãnh đạo Trường PTTH tại Viêng Chăn, Lào

Thực hiện một trong những chức năng chính của Trung tâm là hỗ trợ Lào trong vấn đề bồi dưỡng quản lý giáo dục, Trung tâm đã tổ chức khoá quản lý giáo dục dành cho lãnh đạo các trường PTTH của Lào từ ngày 28- 30 tháng 7 năm 2008  tại Viêng Chăn.

Read more...

Khóa đào tạo dành cho lãnh đạo đại học Afghanistan

Hình ảnh khóa đào tạo Quản lý giáo dục cho lãnh đạo trường đại học Afghanistan từ 5/5 - 2/6/2008.


Read more...

Khóa Thạc sĩ Ngôn ngữ "Applied Linguistics Intake"

Hình ảnh khóa Thạc sĩ "Applied Linguistics Intake" liên kết gữa SEAMEO RETRAC, SEAMEO RELC & Curtin University of Technology tổ chức ngày 15/5/2008.

Read more...

Khóa đào tạo sau Đại học về TESOL

Hình ảnh khóa sau đại học "Diploma Course in TESOL" liên kết giữa SEAMEO RETRAC & SEAMEO RELC từ 16 đến 21/11/2008.


Read more...

Khóa đào tạo của Đề án 322

Hình ảnh khai giảng khóa học TOEFL của Đề án 322 tại SEAMEO RETRAC ngày 7/4/2008.


Read more...

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [>] [>>]