::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2008::
 


Khóa học Quản lý giáo dục từ 24 - 30/3/2008

Khóa học Quản lý giáo dục tại SEAMEO RETRAC từ 24 - 30/3/2008.


Read more...

Khóa học tiếng Anh dành cho Cán bộ, viên chức Bộ GD &ĐT

Hình ảnh khóa học tiếng Anh của Cán bộ, viên chức Bộ GD &ĐT tại SEAMEO RETRAC từ 1- 3/2008.


Read more...

Hình ảnh khóa học Trà Vinh 100

Hình ảnh khóa học tiếng Anh TOEFL của Dự án Trà Vinh 100 tại SEAMEO RETRAC từ 2 - 8/2008.
 


Read more...

[<<] [<] .[1]. [2] [3] [4] [>] [>>]