::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Khóa Tập huấn về Ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) trong Giảng dạy sáng tạo thông qua Thiết kế trò chơi

Nhằm mục tiêu trang bị cho đội cán bộ quản lý, và giảng viên của các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam những kiến thức, kỹ năng liên quan đến ứng dụng có hiệu quả những công cụ CNTT trong giảng dạy, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 1 năm 2018, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn kéo dài trong hai ngày về “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy sáng tạo thông qua Thiết kế trò chơi” tại Trung tâm.

Read more...

Khóa huấn luyện Quản trị dự án trong Giáo dục

Với mục đích hỗ trợ đội ngũ cán bộ và giảng viên đang công tác tại các đơn vị giáo dục tăng cường năng lực chuyên môn, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về Quản trị dự án trong giáo dục.

Read more...

Tập huấn về Đào tạo Cán bộ nguồn trong lĩnh vực Lãnh đạo và Quản lý giáo dục

Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 12 năm 2017, tại thủ đô Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trung tâm  SEAMEO RETRAC phối hợp với Viện Phát triển Quản lý Giáo dục (IFEAD)-Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức khoá tập huấn về Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý thế kỉ 21 dành cho các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Read more...

Khóa Tập huấn: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý học tập trực tuyến”

Nhằm mục tiêu trang bị cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp khoa và giảng viên của các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam những kiến thức, kỹ năng liên quan đến ứng dụng hiệu quả những công cụ CNTT trực tuyến trong công tác tổ chức công việc và quản lý giảng dạy, từ ngày 30/11 đến ngày 1/12/2017 Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong quản lý học tập trực tuyến” tại Trung tâm.

Read more...

Diễn đàn giáo dục “Kết hợp kĩ năng thế kỉ 21 vào giáo dục nhà trường: Bài học thực tiễn từ các nước Đông Nam Á”

Song song với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 20, vào ngày 22/9/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn giáo dục khu vực với chủ đề “Kết hợp kĩ năng thế kỉ 21 vào giáo dục nhà nhà trường: Bài học thực tiễn từ các nước Đông Nam Á”. Diễn đàn năm nay được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Read more...

[<<] [<] [1] [2] [3] .[6]. .[11]. [>] [>>]