::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Diễn đàn “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục phổ thông của các nước trong khu vực Đông Nam Á”

Cùng với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 15, ngày 20/09/2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức diễn đàn giáo dục với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục phổ thông của các nước trong khu vực Đông Nam Á”.

Read more...

Chương trình huấn luyện “Phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các cán bộ lãnh đạo các khoa tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam”

Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức 3 khóa tập huấn về quản lý giáo dục trong lĩnh vực “Phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các cán bộ lãnh đạo các khoa tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam” theo dự án Vietnam Blended Learning Project (VBLP) dưới sự tài trợ của Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam thuộc Tổ chức Ngân hàng thế giới (World Bank).

Read more...

Hội thảo quốc tế “Đáp ứng yêu cầu về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học trong thế kỷ 21”

Ngày 28-29/6/2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức Hội thảo quốc tế “Đáp ứng yêu cầu về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học trong thế kỷ 21”.


Read more...

Khóa tập huấn “Kỹ năng viết dự án xin tài trợ” cho cán bộ giảng viên của các trường đại học và cao đẳng

Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức thành công khóa tập huấn “Kỹ năng viết dự án xin tài trợ” cho cán bộ giảng viên của các trường đại học, cao đẳng tại trụ sở chính Trung tâm từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 05 năm 2012.

Read more...

Trung tâm SEAMEO RETRAC nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới

Ngày 4 tháng 5 vừa qua, tại văn phòng đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện của Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam thuộc Ngân hàng Thế giới đã có cuộc gặp gỡ và trao chứng nhận cho các đơn vị nhận tài trợ dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ hàng năm.


Read more...

[<<] [<] .[1]. .[6]. [8] [9] [10] [11] [12] [>] [>>]