::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Trung tâm SEAMEO RETRAC nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới

Ngày 4 tháng 5 vừa qua, tại văn phòng đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện của Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam thuộc Ngân hàng Thế giới đã có cuộc gặp gỡ và trao chứng nhận cho các đơn vị nhận tài trợ dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ hàng năm.


Read more...

Khóa Tập huấn Quốc tế về “Nâng cao chất lượng Quản lý và Lãnh đạo trong giáo dục Đại học”

Từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 04 năm 2012, Trung tâm SEAMEO - Việt Nam tổ chức thành công khóa tập huấn quốc tế về quản lý giáo dục với chủ đề “Nâng cao chất lượng Quản lý và Lãnh đạo trong giáo dục Đại học” cho 45 cán bộ là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng khoa, phó khoa, trưởng/phó bộ môn đến từ các trường đại học và cao đẳng của Campuchia, Lào và.Việt Nam.

Read more...

Hội thảo quốc tế về toàn cầu hóa, Vương quốc Anh

Nhận lời mời từ Hội đồng Anh, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm tham gia hội thảo quốc tế về toàn cầu hóa tại Vương quốc Anh từ ngày 13 đến 15 tháng 3 năm 2012.

Read more...

Khóa huấn luyện Giảng dạy kỹ năng mềm

Ban Giáo dục, Trung tâm SEAMEO Việt Nam đã liên tiếp khai giảng ba học phần “Khóa huấn luyện giảng dạy kỹ năng mềm” dành cho các giảng viên, cán bộ phòng công tác sinh viên, cán bộ Đoàn và Hội sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tại Trung tâm SEAMEO RETRAC. Ba mô-đun diễn ra trong khoảng thời gian từ 12/2011 đến 03/2012: mô-đun 1 từ ngày 19–23/12/2011; mô-đun 2 từ ngày 06–10/02/2012 và mô-đun 3 từ ngày 12-16/03/2012.

Read more...

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ với Đại học Curtin, Úc

Ngày 14 tháng 11 năm 2011 tại trụ sở Trung tâm diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa SEAMEO RETRAC với Đại học Curtin, Úc. Tham gia buổi lễ là lãnh đạo và cán bộ thuộc hai đơn vị.

Read more...

[<<] [<] .[1]. .[6]. [8] [9] [10] [11] [12] [>] [>>]