::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Hội thảo Cựu sinh viên Hoa Kỳ 2011

Ngày 14/10/2011, SEAMEO RETRAC phối hợp với Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Đóng góp cho Việt Nam” dành cho các cựu sinh viên đã từng tham gia học tập, nghiên cứu tại các trường ở Hoa Kỳ.

Read more...

Hội nghị bàn tròn về Quản lý và Quản trị Giáo dục

Cùng với phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 14 ngày 10/08/2011, SEAMEO RETRAC tổ chức hội nghị bàn tròn “Đào tạo cán bộ nguồn trong công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục” nhằm chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm đối với công tác đào tạo cán bộ nguồn trong lĩnh vực quản lý và lãnh đạo giáo dục.

Read more...

Hội thảo quốc tế “Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học”

Ngày 14-15/7/2011, SEAMEO RETRAC phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam, tổ chức Hội thảo quốc tế “Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học”. Đây là hoạt động thường niên của Trung tâm, tập trung vào ba chủ đề chính trong cải cách giáo dục đại học: giảng dạy, nghiên cứu và quản lý.

Read more...

Tập huấn về quản lý giáo dục tại Lào.

Từ ngày 06-11/6/2011, SEAMEO RETRAC phối hợp với Bộ Giáo dục Lào tổ chức khoá tập huấn về quản lý giáo dục cho các nhà quản lý bậc phổ thông tại Đại học quốc gia Lào.

Read more...

Báo cáo chuyên đề về Đạo Văn, 18 tháng 3 năm 2011

Chiều ngày 18/3, SEAMEO RETRAC tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Đạo văn trong giáo dục và nghiên cứu khoa học”. Nội dung xoay quanh các vấn đề liên quan đến đạo văn, cách thức phòng ngừa và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.


Read more...

[<<] [<] .[1]. .[6]. [10] [11] [12] [13] [14] [>] [>>]