::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Hội thảo “Phát triển tư duy phê phán trong giảng dạy”

Từ ngày 23 – 25/3/2010, SEAMEO RETRAC đã tổ chức hội thảo “Phát triển tư duy phê phán trong giảng dạy” cho gần 60 giáo viên, giảng viên của các trường trung học phổ thông, CĐ-ĐH tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long.


Read more...

Khóa tập huấn nâng cao chất lượng công tác sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam

Được sự tài trợ của hội cựu sinh viên chương trình Fulbright, trung tâm SEAMEO - Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn về nâng cao chất lượng công tác sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng Việt Nam.Khóa tập huấn diễn ra trong ba ngày từ 21 từ 23 tháng 12 năm 2009.

Read more...

Khóa tập huấn Thiết kế bài dạy và môn học dựa trên web và Moodle

Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 12 năm 2009, Trung tâm SEAMEO - Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm đào tạo từ xa của SEAMEO tại Indonesia đã tổ chức khóa tập huấn về “Thiết kế bài dạy và môn học dựa trên web và Moodle.”

Read more...

Hội thảo Quốc tế

Được tài trợ của tổ chức Japan Foundation, SEAMEO RETRAC đã tổ chức Hội thảo quốc tế về “Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo bậc đại học” trong hai ngày 26-27/10/2009 tại Trung tâm.

Read more...

Huấn luyện về Quản lý giáo dục dành cho các lãnh đạo các trường THPT

Được sự tài trợ của Cơ quan hợp tác kỹ thuật Bỉ, SEAMEO RETRAC tổ chức 03 khóa huấn luyện cho 90 cán bộ quản lý GD (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) các trường THPT trên toàn quốc về lãnh đạo quản lý giáo dục tại Trung tâm vào tháng 10, 11 và 12 năm 2009.

Read more...

[<<] [<] .[1]. .[6]. [11] [12] [13] [14] [>] [>>]