::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Khóa tập huấn năng lực lãnh đạo và quản lý cho Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông khu vực Tây Nguyên

Từ ngày 21 – 23/4/2009, SEAMEO RETRAC phối hợp với trường Đại học Tây Nguyên tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý cho 33 Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông của ba tỉnh Đăk Nông, Gia Lai và Kon Tum.

Read more...

Khóa tập huấn về quản lý giáo dục cho các cán bộ lãnh đạo và quản lý giáo dục Afghanistan

Từ ngày 23/2 đến 15/3/2009, hai mươi ba cán bộ lãnh đạo và quản lý của 16 trường đại học và Bộ Giáo dục Đại học từ Afghanistan đã tham dự khóa tập huấn về quản lý giáo dục tại Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC). Những chủ đề của khóa tập huấn này bao gồm: công tác sinh viên, hệ thống học vụ, hệ thống và qui trình tuyển sinh, các qui định đào tạo, hệ thống chấm điểm,v.v…

Read more...

[<<] [<] .[1]. .[6]. .[11]. [13] [14] [15] [>] [>>]