::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Hội thảo Quốc tế về QLGD “Lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học: Thách thức, cơ hội và hướng tới tương lai”

Từ ngày 27-28/7/2017, Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc tế Tỉnh Bang British Columbia tại Canada (BCCIE) tổ chức hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học: Thách thức, cơ hội và hướng tới tương lai”.

Read more...

Hội thảo II “Lãnh đạo công tác thiết lập chính sách trường đại học”, Dự án BUILD-IT

Với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kì (USDAID), từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5, năm 2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp cùng trường Đại học Bang Portland và Đại học Bang Arizona, Hoa Kì đã tiến hành Hội thảo II về Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệpthông qua đổi mới và công nghệ.

Read more...

Tập huấn về Đào tạo cán bộ nguồn trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục

Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 4 năm 2017, tại tỉnh Vientaine, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trung tâm  SEAMEO RETRAC phối hợp với Viện Phát triển Quản lý Giáo dục(IFEAD), Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức khoá tập huấn về lãnh đạo và quản lý giáo dục cho các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông.

Read more...

Hội nghị “Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ - Toán học” STEMCON 2017

Vào ngày 01 và 02 tháng 3 năm 2017, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC và TS. Đỗ Thị Hoài Thư, Trưởng Ban Giáo dục của Trung tâm đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 5 về “Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ - Toán học” (STEMCON 2017), được tổ chức tại Khách sạn InterContinental Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

Read more...

Khóa bồi dưỡng các Phương pháp Đổi mới trong việc giảng dạy tiếng Anh ở các trường Đại học và Cao đẳng tại Việt Nam

SEAMEO RETRAC phối hợp với Văn phòng tiếng Anh khu vực của Hoa Kỳ (RELO) đã tổ chức thành công 02 khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh với chủ đề “ Các phương pháp đổi mới trong việc giảng dạy tiếng Anh ở các trường Đại học và Cao đẳng tại Việt Nam” cho 56 học viên là giảng viên khoa sư phạm tiếng Anh từ ngày 21/02 đến 25/02/2017.

Read more...

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] .[6]. .[11]. [>] [>>]