::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Tập huấn về "Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng khóa học và giảng dạy"

Từ ngày 23 đến ngày 25/3/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Bộ giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng khóa học và giảng dạy”.

Read more...

Tập huấn về Nâng cao năng lực cho các cán bộ tập huấn lãnh đạo và quản lý giáo dục tại Lào

Từ ngày 24-27/11/2015, SEAMEO RETRAC phối hợp với Viện Phát triển Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức khoá tập huấn về nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục cho các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông tại tỉnh Viêng Chăng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Read more...

Buổi báo cáo chuyên đề "Công tác lãnh đạo và quản lý của các trường đại học: Những chuẩn bị cho giai đoạn hội nhập"

Với mục tiêu của buổi báo cáo chuyên đề nhằm tạo cơ hội cho các đại biểu tham dự cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học, chuẩn bị cho công tác này trong giai đoạn hội nhập, đặc biệt khi Việt Nam chuẩn bị gia nhập cộng đồng ASEAN cuối năm 2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Công tác lãnh đạo và quản lý của các trường đại học: Những chuẩn bị cho giai đoạn hội nhập” vào ngày 19/11/2015.

Read more...

Diễn đàn “Giáo dục trong bối cảnh hòa nhập khu vực ASEAN”

Cùng với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 18, ngày 17/9/2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn giáo dục khu vực với chủ đề “Giáo dục trong bối cảnh hòa nhập khu vực ASEAN”. Diễn đàn năm nay được tổ chức tại khách sạn Kandawgyi Palace, Yangon, Myanmar.

Read more...

Hội thảo quốc tế về "Chất lượng trong giáo dục đại học: Quan điểm toàn cầu và những bài học thực tiễn"

Vào ngày 30-31/7/2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế về “Chất lượng trong giáo dục đại học: Quan điểm toàn cầu và những bài học thực tiễn”.

Read more...

[<<] [<] .[1]. [2] [3] [4] [5] [6] .[11]. [>] [>>]