::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng mềm

Nhằm xây dựng diễn đàn thảo luận và trao đổi thông tin liên quan đến việc giảng dạy kỹ năng mềm dành cho các cán bộ và giảng viên đang giảng dạy kỹ năng mềm hoặc đang phụ trách công tác quản lý sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn “Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng mềm” vào ngày 24/4/2015.

Read more...

Khóa tập huấn Thiết kế và Quản lý tài liệu giảng dạy trực tuyến

Nhằm mục đích cung cấp cho các giảng viên và cán bộ tại các trường đại học và cao đẳng kiến thức và kỹ năng liên quan đến những công cụ trực tuyến sẵn có để phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại trường, đặc biệt là trong việc xây dựng tài liệu giảng dạy, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về thiết kế và quản lý tài liệu giảng dạy trực tuyến từ ngày 01-03/4/2015.

Read more...

Khóa tập huấn quốc tế về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học”

Từ ngày 23-26/4/2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục cho 32 cán bộ quản lý của các trường đại học và cao đẳng đến từ  Campuchia, Lào và Việt Nam.

Read more...

Khóa tập huấn “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục” cho đội ngũ cán bộ của Hiệp hội các nhà giáo dục tiên phong (ENEDA) của Philippines

Trong chương trình hợp tác giáo dục với Hiệp hội ENEDA tại Philippines, SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục tại Trung tâm cho 30 cán bộ lãnh đạo và quản lý giáo dục các trường đại học, cao đẳng và tổ chức giáo dục của Philippines, đồng thời là thành viên của Hiệp hội ENEDA.

Read more...

Khóa tập huấn Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý giáo dục cho các cán bộ Viện Phát triển quản lý giáo dục Lào

Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tiến hành tổ chức thành công chương trình Bồi dưỡng năng lực sử dụng tiếng Anh và năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục cho các cán bộ đến từ Viện Phát triển quản lý giáo dục Lào  (IFEAD). Khóa học diễn ra từ ngày 24/11 đến ngày 19/12/2014.

Read more...

[<<] [<] .[1]. [3] [4] [5] [6] [7] .[11]. [>] [>>]