::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Khóa tập huấn Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý giáo dục cho các cán bộ Viện Phát triển quản lý giáo dục Lào

Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tiến hành tổ chức thành công chương trình Bồi dưỡng năng lực sử dụng tiếng Anh và năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục cho các cán bộ đến từ Viện Phát triển quản lý giáo dục Lào  (IFEAD). Khóa học diễn ra từ ngày 24/11 đến ngày 19/12/2014.

Read more...

Khóa tập huấn Kỹ năng viết đề án xin tài trợ

Với mục tiêu cung cấp cho học viên kiến thức và các kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng thành công của một đề án xin tài trợ, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về Kỹ năng viết đề án xin tài trợ tại Trung tâm, diễn ra trong tháng 10 và tháng 12 năm 2014.

Read more...

Tập huấn về Nâng cao năng lực cho các cán bộ tập huấn lãnh đạo và quản lý giáo dục tại Lào

Từ ngày 03-07/11/2014, SEAMEO RETRAC phối hợp với Viện Phát triển Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức khoá tập huấn về lãnh đạo và quản lý giáo dục cho các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông tại tỉnh Viêng Chăng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Read more...

Diễn đàn “Đổi mới công tác giảng dạy kỹ năng sống và những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 trong giáo dục phổ thông: Bài học thực tiễn từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á”

Cùng với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 17, ngày 25/9/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn giáo dục khu vực với chủ đề “Đổi mới công tác giảng dạy kỹ năng sống và những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 trong giáo dục phổ thông: Bài học thực tiễn từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á”. 

Read more...

Khóa tập huấn "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu", Module 4 - Xây dựng đề cương nghiên cứu và viết báo cáo

Từ ngày 07-08/8/2014, SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về nghiên cứu khoa học "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu", mô-đun 4 - Xây dựng đề cương nghiên cứu và viết báo cáo cho 30 giảng viên, cán bộ nghiên cứu của các trường đại học và cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Read more...

[<<] [<] .[1]. [3] [4] [5] [6] [7] .[11]. [>] [>>]