::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Tập huấn về "Kỹ năng Tư duy sáng tạo và phản biện"

Trong hai ngày 18-19/12/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức khóa tập huấn về “Kỹ năng Tư duy sáng tạo và phản biện”. Giảng viên của khóa tập huấn là TS. Malcolm H. Field đến từ trường Đại học Kyorin, Tokyo, Nhật Bản.

Read more...

Khóa tập huấn “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học” (Đề án 2020)

Từ ngày 21/11 đến ngày 17/12/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tổ chức khóa tập huấn về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục” cho các các bộ lãnh đạo và quản lý cốt cán phụ trách Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của các Trung tâm ngoại ngữ vùng và các đơn vị trọng điểm.

Read more...

Tập huấn về quản lý giáo dục cho cán bộ nguồn tại Vang Viêng, Lào

Từ ngày 14-17/10/2013, SEAMEO RETRAC phối hợp với Viện Phát triển Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức khoá tập huấn về quản lý giáo dục cho các giảng viên, cán bộ quản lý phổ thông tại Vang Viêng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Read more...

Diễn đàn “Đổi mới công tác dạy học trong giáo dục phổ thông: Bài học thực tiễn từ các quốc gia Đông Nam Á”

Cùng với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 16, ngày 19/9/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức diễn đàn giáo dục với chủ đề “Đổi mới công tác dạy và học trong giáo dục phổ thông: Bài học thực tiễn từ các quốc gia Đông Nam Á”.

Read more...

Khóa tập huấn quốc tế “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học”

Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 8 năm 2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về quản lý giáo dục  dành cho 34 cán bộ quản lý của các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Read more...

[<<] [<] .[1]. [6] [7] [8] [9] [10] .[11]. [>] [>>]