::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Khóa tập huấn quốc tế “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học”

Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 8 năm 2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về quản lý giáo dục  dành cho 34 cán bộ quản lý của các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Read more...

Hội thảo quốc tế “Tác động của toàn cầu hóa đến chất lượng giáo dục đại học”

Ngày 20-21/6/2013, SEAMEO RETRAC và Trung tâm Hong Kong Hoa Kỳ (HKAC) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Tác động của toàn cầu hóa đến chất lượng giáo dục đại học”.


Read more...

Tập huấn về "Phương pháp nghiên cứu giáo dục đại học"

Từ ngày 26 đến ngày 27/03/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức khóa tập huấn về “Phương pháp nghiên cứu trong giáo dục đại học”. Giảng viên của khóa tập huấn là GS. TS. Linda Serra Hagedorn đến từ trường Đại học bang Iowa, Hoa Kỳ.

Read more...

Tập huấn về "Ứng dụng công nghệ trong xây dựng tài liệu giảng dạy"

Từ ngày 19 đến ngày 20/3/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng công nghệ trong xây dựng tài liệu giảng dạy”.

Read more...

Buổi giới thiệu dự án xây dựng bộ giáo trình dành cho các giáo viên tại các nước Đông Nam Á

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với SEAMEO INNOTECH, Philipin tổ chức buổi giới thiệu dự án xây dựng bộ giáo trình dành cho các giáo viên tại các nước Đông Nam Á vào ngày 23 tháng 11 năm 2012.

Read more...

[<<] [<] .[1]. [6] [7] [8] [9] [10] .[11]. [>] [>>]