::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Hội thảo quốc tế “Tác động của toàn cầu hóa đến chất lượng giáo dục đại học”

Ngày 20-21/6/2013, SEAMEO RETRAC và Trung tâm Hong Kong Hoa Kỳ (HKAC) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Tác động của toàn cầu hóa đến chất lượng giáo dục đại học”.


Read more...

Tập huấn về "Phương pháp nghiên cứu giáo dục đại học"

Từ ngày 26 đến ngày 27/03/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức khóa tập huấn về “Phương pháp nghiên cứu trong giáo dục đại học”. Giảng viên của khóa tập huấn là GS. TS. Linda Serra Hagedorn đến từ trường Đại học bang Iowa, Hoa Kỳ.

Read more...

Tập huấn về "Ứng dụng công nghệ trong xây dựng tài liệu giảng dạy"

Từ ngày 19 đến ngày 20/3/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng công nghệ trong xây dựng tài liệu giảng dạy”.

Read more...

Buổi giới thiệu dự án xây dựng bộ giáo trình dành cho các giáo viên tại các nước Đông Nam Á

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với SEAMEO INNOTECH, Philipin tổ chức buổi giới thiệu dự án xây dựng bộ giáo trình dành cho các giáo viên tại các nước Đông Nam Á vào ngày 23 tháng 11 năm 2012.

Read more...

Tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học”

Trung tâm SEAMEO RETRAC và Trung tâm học tập mở khu vực của SEAMEO (SEAMEO SEAMOLEC), In-đô-nê-xia phối hợp tổ chức chương trình tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học dành cho giáo viên trung học, trung cấp chuyên nghiệp, và giảng viên cao đẳng và đại học.

Read more...

[<<] [<] .[1]. .[6]. [7] [8] [9] [10] [11] [>] [>>]