::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Diễn đàn “Giáo dục trong bối cảnh hòa nhập khu vực ASEAN”

Cùng với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 18, ngày 17/9/2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn giáo dục khu vực với chủ đề “Giáo dục trong bối cảnh hòa nhập khu vực ASEAN”. Diễn đàn năm nay được tổ chức tại khách sạn Kandawgyi Palace, Yangon, Myanmar.

Read more...

Phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 18 của Trung tâm SEAMEO RETRAC

Từ ngày 17-19/9/2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức phiên họp thường niên Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 18 tại khách sạn Kandawgyi, thành phố Yangon, Myanmar. Phiên họp được tổ chức cùng với diễn đàn “Giáo dục trong bối cảnh hội nhập khu vực ASEAN”.

Read more...

Hội thảo quốc tế hàng năm về Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 6 “Ứng phó với những thách thức trong việc dạy tiếng Anh giao tiếp”

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và ý tưởng mới trong dạy và học tiếng Anh, Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Trường Đại học Curtin, Úc tổ chức hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 6 với chủ đề “Ứng phó với những thách thức trong việc dạy tiếng Anh giao tiếp” từ ngày 13-15/8/2015 tại trụ sở của Trung tâm, ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Read more...

Hội thảo quốc tế về "Chất lượng trong giáo dục đại học: Quan điểm toàn cầu và những bài học thực tiễn"

Vào ngày 30-31/7/2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế về “Chất lượng trong giáo dục đại học: Quan điểm toàn cầu và những bài học thực tiễn”.

Read more...

Hội thảo tập huấn cán bộ quản lý và giảng viên tiếng Anh các cơ sở giáo dục và đào tạo về kinh nghiệm và giải pháp của các nước trong khu vực trong việc dạy và học tiếng Anh chuẩn bị hội nhậ

Trong 2 ngày 16-17/7/2015 Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đã tổ chức Hội thảo về “Kinh nghiệm và giải pháp của các nước trong khu vực trong việc dạy và học tiếng Anh chuẩn bị hội nhập cộng đồng ASEAN”.

Read more...

[<<] [<] .[1]. .[6]. [11] [12] [13] [14] [15] .[16]. .[21]. .[26]. .[31]. .[36]. .[41]. .[46]. .[51]. .[56]. .[61]. .[66]. .[71]. [>] [>>]