::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng mềm

Nhằm xây dựng diễn đàn thảo luận và trao đổi thông tin liên quan đến việc giảng dạy kỹ năng mềm dành cho các cán bộ và giảng viên đang giảng dạy kỹ năng mềm hoặc đang phụ trách công tác quản lý sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn “Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng mềm” vào ngày 24/4/2015.

Read more...

Khóa tập huấn Thiết kế và Quản lý tài liệu giảng dạy trực tuyến

Nhằm mục đích cung cấp cho các giảng viên và cán bộ tại các trường đại học và cao đẳng kiến thức và kỹ năng liên quan đến những công cụ trực tuyến sẵn có để phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại trường, đặc biệt là trong việc xây dựng tài liệu giảng dạy, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về thiết kế và quản lý tài liệu giảng dạy trực tuyến từ ngày 01-03/4/2015.

Read more...

Hội Thảo Sử Dụng Giáo Trình “Life”

Ngày 31/3/2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 (NNQG 2020) và Nhà xuất Bản Cengage Learning đã tổ chức Hội thảo hướng dẫn sử dụng giáo trình Life và phần mềm kèm theo cho hơn 40 giảng viên đến từ các trường Đại học khác nhau trong thành phố.

Read more...

Khóa tập huấn quốc tế về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học”

Từ ngày 23-26/4/2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục cho 32 cán bộ quản lý của các trường đại học và cao đẳng đến từ  Campuchia, Lào và Việt Nam.

Read more...

Triển lãm Giáo dục Canada 2015

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn Giáo dục Canada (CEI) với sự tham gia của 35 trường trung học, cao đẳng và đại học Canada tổ chức Triển lãm giáo dục Canada vào ngày 15/3/2015 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Read more...

[<<] [<] .[1]. .[6]. .[11]. [12] [13] [14] [15] [16] .[21]. .[26]. .[31]. .[36]. .[41]. .[46]. .[51]. .[56]. .[61]. .[66]. .[71]. [>] [>>]