::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa tập huấn về Quản lý dự án

Từ ngày 30/6 đến 01/7/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức khóa tập huấn về "Quản lý dự án" cho 51 giảng viên, cán bộ tham gia công tác điều phối và quản lý dự án tại các trường đại học, cao đẳng tại Tp. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.

Read more...

Phiên họp thường niên Giám đốc các Trung tâm SEAMEO năm 2014

Phiên họp thường niên Giám đốc các Trung tâm SEAMEO đã diễn ra từ ngày 24-26/6/2014 tại khách sạn S31 Bangkok, Thái Lan.

Read more...

Hội thảo Du học Hoa Kỳ

 Ngày 20/6/2014, SEAMEO RETRAC tổ chức Hội thảo du học Hoa Kỳ tại Trung tâm với sự tham gia của hơn 25 quý vị phụ huynh và các em học sinh.

Read more...

Khóa tập huấn nghiên cứu khoa học "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu", Module 3 - Phân tích và trình bày dữ liệu

Từ ngày 19-20/6/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về nghiên cứu khoa học "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu", mô-đun 3 -  Phân tích và trình bày dữ liệu cho 39 giảng viên, cán bộ nghiên cứu của các trường đại học và cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Read more...

Kỳ nghỉ mát tại Đà Nẵng của cán bộ viên chức Trung tâm SEAMEO RETRAC

Công Đoàn Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức kỳ nghỉ mát cho cán bộ viên chức Trung tâm tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 04 đến 07/6/2014.Read more...

[<<] [<] .[1]. .[6]. .[11]. .[16]. .[21]. [22] [23] [24] [25] [26] .[31]. .[36]. .[41]. .[46]. .[51]. .[56]. .[61]. .[66]. .[71]. [>] [>>]