::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa tập huấn nghiên cứu khoa học "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu", module 2 - Thiết kế nghiên cứu

Từ ngày 08-09/5/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về nghiên cứu khoa học "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu", mô-đun 2 - Thiết kế nghiên cứu cho 20 giảng viên, cán bộ nghiên cứu của các trường đại học và cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Read more...

Lễ Khai giảng Khóa Bồi dưỡng tiếng Anh và Khóa Bồi dưỡng Phương pháp Giảng dạy cho Giáo viên Tiểu học ở tỉnh Vĩnh Long

SEAMEO RETRAC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh và bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiểu học vào ngày 26/4/2014 tại tỉnh Vĩnh Long.

Read more...

Tập huấn “Thiết kế bài giảng tương tác bằng Captivate”

Ngày 25/4/2014, SEAMEO RETRAC tổ chức buổi tập huấn "Thiết kế bài giảng tương tác bằng Captivate" tại Trung tâm dành cho 30 giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

Read more...

Buổi họp Giáo viên giảng dạy Chương trình tỉnh

Ngày 24/4/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi họp với giảng viên tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng tiếng Anh ở các tỉnh.

Read more...

Chia sẻ kinh nghiệm: “Một số gợi ý nhằm tạo ham muốn viết lách cho người học trong các giờ luyện kỹ năng viết cho kỳ thi IELTS”

Ngày 17/4/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi chia sẻ kinh  nghiệm “Một số gợi ý nhằm tạo ham muốn viết lách cho người học trong các giờ luyện kỹ năng viết cho kỳ thi IELTS” tại Trung tâm.

Read more...

[<<] [<] .[1]. .[6]. .[11]. .[16]. .[21]. [22] [23] [24] [25] [26] .[31]. .[36]. .[41]. .[46]. .[51]. .[56]. .[61]. .[66]. .[71]. [>] [>>]