::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Phiên họp Cán bộ cấp cao tổ chức SEAMEO lần thứ 36

Phiên họp Cán bộ cấp cao tổ chức SEAMEO lần thứ 36 đã diễn ra từ ngày 18-20/02/2014 tại khách sạn Sheraton Orchid Royal, Bangkok, Thái Lan. Hơn 100 đại biểu là cán bộ cấp cao ngành giáo dục đến từ 11 quốc gia thành viên tổ chức SEAMEO, các thành viên liên kết và thành viên mở rộng, đại diện các tổ chức quốc tế như: Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT); Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ban Thư ký tổ chức ASEAN; Hệ thống các trường đại học ASEAN; Tổ chức các tiểu bang Ibero-American; UNESCO Bangkok; Tổ chức USAID; RDMA…

Read more...

Tập huấn về công tác Quản lý và Khuyến khích Nhân viên

Vào ngày 19/02/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức tập huấn về công tác Quản lý và Khuyến khích nhân viên cho cán bộ chuyên môn của Trung tâm.

Read more...

Khóa tập huấn quốc tế về “Tăng cường hiệu quả trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học”

Từ ngày 17-21/02/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về quản lý giáo dục cho 36 cán bộ quản lý của các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Read more...

Hội nghị Cán bộ viên chức (CBVC) Trung tâm SEAMEO RETRAC

Ngày 10/02/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức Hội nghị CBVC năm 2014 cho toàn bộ CBVC đang làm việc toàn thời gian tại Trung tâm.

Read more...

Phiên thảo luận chuyên đề của Tổ chức SEAMEO về viễn cảnh giáo dục Khu vực Đông Nam Á từ sau năm 2015 và Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục cho tất cả mọi người

Thực hiện theo chủ chương của Hội nghị Hội đồng Bộ Trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 47 tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 3 năm 2013 và thực hiện theo sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị Tổ chức SEAMEO, phiên thảo luận chuyên đề của Tổ chức SEAMEO về “Viễn cảnh giáo dục Khu vực Đông Nam Á từ năm 2015 và Kế hoạch thực hiện Hậu Chương trình Giáo dục cho tất cả mọi người” được tổ chức từ ngày 28-30/01/2014 tại Chiang Mai, Thái Lan.

Read more...

[<<] [<] .[1]. .[6]. .[11]. .[16]. .[21]. [25] [26] [27] [28] [29] .[31]. .[36]. .[41]. .[46]. .[51]. .[56]. .[61]. .[66]. .[71]. [>] [>>]