::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ khai giảng chương trình Thạc sỹ Ngôn ngữ học ứng dụng, khóa 12 (2013 – 2014)

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Đại học Curtin tổ chức lễ khai giảng chương trình Thạc sỹ Ngôn ngữ học ứng dụng, khóa 12 (2013–2014) vào ngày 09/9/2013.

Read more...

Hội thảo phát triển chuyên môn về “Sử dụng phương pháp phỏng vấn và nhóm tập trung trong nghiên cứu về ngôn ngữ ứng dụng”

Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi hội thảo phát triển chuyên môn về “Sử dụng phương pháp phỏng vấn và nhóm tập trung trong nghiên cứu về ngôn ngữ ứng dụng” cho giảng viên khoa tiếng Anh, cán bộ nghiên cứu ngôn ngữ ứng dụng và đội ngũ giảng viên của Trung tâm vào ngày 23/9/2013.

Read more...

Diễn đàn “Đổi mới công tác dạy học trong giáo dục phổ thông: Bài học thực tiễn từ các quốc gia Đông Nam Á”

Cùng với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 16, ngày 19/9/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức diễn đàn giáo dục với chủ đề “Đổi mới công tác dạy và học trong giáo dục phổ thông: Bài học thực tiễn từ các quốc gia Đông Nam Á”.

Read more...

Phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 16 của Trung tâm SEAMEO RETRAC

Từ ngày 19-20/9/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức phiên họp thường niên Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 16 tại Seaside Resort, thành phố Vũng Tàu, Việt Nam. Phiên họp được tổ chức cùng với diễn đàn giáo dục “Đổi mới công tác dạy và học trong giáo dục phổ thông: Bài học thực tiễn từ các quốc gia Đông Nam Á”.

Read more...

Khóa tập huấn quốc tế “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học”

Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 8 năm 2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về quản lý giáo dục  dành cho 34 cán bộ quản lý của các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Read more...

[<<] [<] .[1]. .[6]. .[11]. .[16]. .[21]. .[26]. [30] [31] [32] [33] [34] .[36]. .[41]. .[46]. .[51]. .[56]. .[61]. .[66]. .[71]. [>] [>>]