::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo phát triển chuyên môn về “Sử dụng phương pháp phỏng vấn và nhóm tập trung trong nghiên cứu về ngôn ngữ ứng dụng”

Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi hội thảo phát triển chuyên môn về “Sử dụng phương pháp phỏng vấn và nhóm tập trung trong nghiên cứu về ngôn ngữ ứng dụng” cho giảng viên khoa tiếng Anh, cán bộ nghiên cứu ngôn ngữ ứng dụng và đội ngũ giảng viên của Trung tâm vào ngày 23/9/2013.

Read more...

Diễn đàn “Đổi mới công tác dạy học trong giáo dục phổ thông: Bài học thực tiễn từ các quốc gia Đông Nam Á”

Cùng với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 16, ngày 19/9/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức diễn đàn giáo dục với chủ đề “Đổi mới công tác dạy và học trong giáo dục phổ thông: Bài học thực tiễn từ các quốc gia Đông Nam Á”.

Read more...

Phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 16 của Trung tâm SEAMEO RETRAC

Từ ngày 19-20/9/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức phiên họp thường niên Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 16 tại Seaside Resort, thành phố Vũng Tàu, Việt Nam. Phiên họp được tổ chức cùng với diễn đàn giáo dục “Đổi mới công tác dạy và học trong giáo dục phổ thông: Bài học thực tiễn từ các quốc gia Đông Nam Á”.

Read more...

Khóa tập huấn quốc tế “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học”

Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 8 năm 2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về quản lý giáo dục  dành cho 34 cán bộ quản lý của các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Read more...

Hội thảo quốc tế hàng năm về Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 4 “Học tiếng Anh: Tập trung vào người học”

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và ý tưởng mới trong dạy và học tiếng Anh, Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Hội Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh (TESOL-HCMC), và Trường Đại học Curtin, Úc tổ chức hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 4 với chủ đề “Học tiếng Anh: Tập trung vào người học”.

Read more...

[<<] [<] .[1]. .[6]. .[11]. .[16]. .[21]. .[26]. .[31]. [32] [33] [34] [35] [36] .[41]. .[46]. .[51]. .[56]. .[61]. .[66]. .[71]. [>] [>>]