::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học”

Trung tâm SEAMEO RETRAC và Trung tâm học tập mở khu vực của SEAMEO (SEAMEO SEAMOLEC), In-đô-nê-xia phối hợp tổ chức chương trình tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học dành cho giáo viên trung học, trung cấp chuyên nghiệp, và giảng viên cao đẳng và đại học.

Read more...

Hội thảo “Ứng dụng phương pháp lấy người học làm trọng tâm”

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi hội thảo  “Ứng dụng phương pháp lấy người học làm trọng tâm” dành cho giáo viên tiếng Anh vào ngày 26 tháng 10 năm 2012 tại trụ sở chính của Trung tâm.

Read more...

Tập huấn và phiên họp tham vấn lần thứ 4 về dự án SEAMEO College

Theo lời mời của Ban Thư ký SEAMEO, TS. Đặng Văn Hùng, Phó Giám đốc và Ông Trương Bảo Duy phụ trách hợp tác quốc tế Trung tâm SEAMEO RETRAC tham dự tập huấn và phiên họp tham vấn lần thứ 4 về dự án SEAMEO College từ ngày 19 đến 20 tháng 10 năm 2012 tại khách sạn Plaza Athenee, Bangkok, Thái Lan.

Read more...

Diễn đàn “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục phổ thông của các nước trong khu vực Đông Nam Á”

Cùng với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 15, ngày 20/09/2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức diễn đàn giáo dục với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục phổ thông của các nước trong khu vực Đông Nam Á”.

Read more...

Phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 15 của Trung tâm SEAMEO RETRAC

Từ ngày 19-21/9/2012, SEAMEO RETRAC tổ chức phiên họp thường niên Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 15 tại SEAMEO RECSAM, thành phố Penang, Mã Lai. Phiên họp được tổ chức cùng với Hội nghị bàn tròn về quản lý giáo dục bậc phổ thông.

Read more...

[<<] [<] .[1]. .[6]. .[11]. .[16]. .[21]. .[26]. .[31]. .[36]. [40] [41] [42] [43] [44] .[46]. .[51]. .[56]. .[61]. .[66]. .[71]. [>] [>>]