::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo quốc tế “Đáp ứng yêu cầu về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học trong thế kỷ 21”

Ngày 28-29/6/2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức Hội thảo quốc tế “Đáp ứng yêu cầu về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học trong thế kỷ 21”.


Read more...

Kỳ nghỉ giữa năm tại Singapore

Từ ngày 12-15/6/2012, SEAMEO RETRAC tổ chức kỳ nghỉ  giữa năm tại Singapore cho các cán bộ viên chức Trung tâm.
Read more...

Tập huấn kỹ năng viết thư điện tử

Ngày 31 tháng 5 năm 2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức tập huấn cho cán bộ viên chức Trung tâm kỹ năng viết thư điện tử do ông Kaan Ustun, thực tập sinh đến từ Đại học Hawaii tại Manoa trình bày.


Read more...

Tập huấn giáo viên về kỹ năng dạy phát âm

Ngày 30 tháng 5 năm 2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức tập huấn giáo viên về kỹ năng dạy phát âm do cô Nicola Gray, Giám đốc học vụ Trung tâm ngoại ngữ Ability, Australia, trình bày.


Read more...

Tập huấn giáo viên về Phương pháp giảng dạy từ vựng

Ngày 24 tháng 5 năm 2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức tập huấn về phương pháp giảng dạy từ vựng do cô Nicola Gray, Giám đốc học vụ Trung tâm ngoại ngữ Ability, Australia, trình bày.

Read more...

[<<] [<] .[1]. .[6]. .[11]. .[16]. .[21]. .[26]. .[31]. .[36]. .[41]. [43] [44] [45] [46] [47] .[51]. .[56]. .[61]. .[66]. .[71]. [>] [>>]