::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Diễn đàn “Đổi mới Giáo dục vì sự hội nhập cộng đồng ASEAN”

Cùng với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 19, vào ngày 23/9/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn giáo dục khu vực với chủ đề “Đổi mới giáo dục vì sự  hội nhập cộng đồng ASEAN”. Diễn đàn năm nay được tổ chức tại Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Read more...

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm

Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập vào ngày 22/9/2016 tại trụ sở Trung tâm. Cũng trong dịp này, Trung tâm tổ chức Phiên họp thường niên Hội đồng Quản trị lần thứ 19 và diễn đàn giáo dục về “Đổi mới giáo dục vì mục tiêu hội nhập khu vực” vào ngày 22-23/9/2016.

Read more...

Phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 20 của Trung tâm SEAMEO RETRAC

Từ ngày 22-23/9/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức phiên họp thường niên Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 19 tại Trung tâm. Phiên họp được tổ chức cùng với diễn đàn giáo dục “Cải tiến giáo dục nhằm hội nhập cộng đồng ASEAN”.

Read more...

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với National Geographic Learning-Cengage

Trung tâm SEAMEO RETRAC và National Geographic Learning-Cengage Learning đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác tại Trung tâm vào ngày 14 tháng 9 năm 2016. Lãnh đạo và ban quản lý của hai tổ chức đã chứng kiến buổi lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác này.

Read more...

Hoạt động tổ chức lễ hội Trung Thu tại SEAMEO RETRAC

Ngày 11/09/2016, chương trình Anh văn Thiếu nhi đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp lễ Trung Thu cho gần 2,500 học sinh theo học tại Trung tâm.

Read more...

[<<] [<] .[1]. [3] [4] [5] [6] [7] .[11]. .[16]. .[21]. .[26]. .[31]. .[36]. .[41]. .[46]. .[51]. .[56]. .[61]. .[66]. .[71]. [>] [>>]