::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm

Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập vào ngày 22/9/2016 tại trụ sở Trung tâm. Cũng trong dịp này, Trung tâm tổ chức Phiên họp thường niên Hội đồng Quản trị lần thứ 19 và diễn đàn giáo dục về “Đổi mới giáo dục vì mục tiêu hội nhập khu vực” vào ngày 22-23/9/2016.

Read more...

Phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 20 của Trung tâm SEAMEO RETRAC

Từ ngày 22-23/9/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức phiên họp thường niên Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 19 tại Trung tâm. Phiên họp được tổ chức cùng với diễn đàn giáo dục “Cải tiến giáo dục nhằm hội nhập cộng đồng ASEAN”.

Read more...

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với National Geographic Learning-Cengage

Trung tâm SEAMEO RETRAC và National Geographic Learning-Cengage Learning đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác tại Trung tâm vào ngày 14 tháng 9 năm 2016. Lãnh đạo và ban quản lý của hai tổ chức đã chứng kiến buổi lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác này.

Read more...

Hoạt động tổ chức lễ hội Trung Thu tại SEAMEO RETRAC

Ngày 11/09/2016, chương trình Anh văn Thiếu nhi đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp lễ Trung Thu cho gần 2,500 học sinh theo học tại Trung tâm.

Read more...

Khóa huấn luyện triển khai Xây dựng Sự liên kết giữa nhà trường và các ngành công nghiệp và Phát triển thông qua đổi mới và công nghệ

Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9, năm 2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp cùng trường Đại học Portland State University và Arizona State University, Hoa Kì với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kì (USAid) đã tiến hành Khóa huấn luyện triển khai về Xây dựng Sự liên kết giữa nhà trường và các ngành công nghiệp và Phát triển thông qua đổi mới và công nghệ.

Read more...

[<<] [<] .[1]. [5] [6] [7] [8] [9] .[11]. .[16]. .[21]. .[26]. .[31]. .[36]. .[41]. .[46]. .[51]. .[56]. .[61]. .[66]. .[71]. [>] [>>]