::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo về Khung trình độ chung châu Âu (CEFR) trong đào tạo tiếng Anh

Theo lời mời của Hội Đồng Anh tại Việt Nam và Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge ESOL), PGS.TS. Đỗ Huy Thịnh và ông Thân Trọng Minh đã tham dự Hội thảo Khung trình độ chung châu Âu (CEFR) trong đào tạo tiếng Anh vào ngày 9/12/2008 tại Hà Nội.

Read more...

Bồi dưỡng về quản lý giáo dục (Dự án Bỉ)

Như mọi năm, tháng 10/2008, Trung tâm đã tổ chức hai khoá đào tạo về quản lý giáo dục cho hiệu trưởng các trường PTTH với sự tài trợ của Cơ quan hợp tác kỹ thuật Bỉ (BTC). Khóa học thu hút 60 hiệu trưởng, ưu tiên là nữ và các địa phương khó khăn.

Read more...

Phiên họp Giám đốc các trung tâm SEAMEO

Phiên họp Giám đốc các trung tâm SEAMEO năm 2008 đã diễn ra từ ngày 23- 24 tháng 7 năm 2008 tại khách sạn Eastin, Bangkok, Thái Lan. Phiên họp năm nay được tổ chức với hình thức mới nhằm cung cấp đầy đủ thông tin và cơ hội hợp tác giữa các thành viên – các vấn đề quan tâm được đề cập tại hội nghị hầu hết tập trung vào ba mảng bao gồm: những thông tin cập nhật về các hoạt động, các hội nghị hợp tác, và vấn đề phát triển mạng lưới liên kết hợp tác của các trung tâm SEAMEO.

Read more...

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 11 của Trung tâm SEAMEO RETRAC

Phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 11 của Trung tâm đào tạo khu vực SEAMEO tại Việt Nam đã được tổ chức tại Học viện Quản lý giáo dục Aminuddin Baki, Genting, Malaysia từ  ngày 27 đến ngày 30 tháng 8  năm 2008. Ngoài 12 thành viên Hội đồng, còn có sự hiện diện của các vị khách quí đến từ các tổ chức giáo dục quốc tế và các Bộ Giáo dục Thái Lan, Malaysia, và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Read more...

Hội nghị quốc tế về cải cách chương trình giáo dục phổ thông

Theo thông lệ, cùng với phiên họp HĐQT lần thứ 11, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức hội nghị quốc tế Chương trình Giáo dục Phổ thông: Tổng quan về nội dung và chương trình cải cách giáo dục hiện nay vào ngày 27 tháng 8 năm 2008.

Read more...

[<<] [<] .[1]. .[6]. .[11]. .[16]. .[21]. .[26]. .[31]. .[36]. .[41]. .[46]. .[51]. .[56]. .[61]. .[66]. .[71]. [72] [73] [74] [75] [>] [>>]