::SEAMEO RETRAC > CNTT & Truyền Thông::
 


Tập huấn “Phương pháp dạy và học theo dự án”

Nhằm nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, từ 12-14/11/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO về học liệu mở (SEAMEO SEAMOLEC) tổ chức khoá tập huấn dành cho cán bộ giảng viên các trường đại học và cao đẳng.

Read more...

Tập huấn “Thiết kế bài giảng tương tác bằng Captivate”

Ngày 25/4/2014, SEAMEO RETRAC tổ chức buổi tập huấn "Thiết kế bài giảng tương tác bằng Captivate" tại Trung tâm dành cho 30 giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

Read more...

Tập huấn “Thiết kế bài trình chiếu bằng Prezi”

Ngày 28/3/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi tập huấn "Thiết kế bài trình chiếu bằng Prezi" dành cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng.


Read more...

Tập huấn “Thiết kế tài liệu dạy học với D-Book”

Nhằm nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, ngày 07/3/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi tập huấn “Thiết kế tài liệu dạy học với D-Book” dành cho cán bộ giảng viên các trường đại học và cao đẳng.

Read more...

Tập huấn “Dạy và học trong thời đại kỹ thuật số”

Nhằm nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, từ 17-19/12/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với SEAMEO SEAMOLEC (Indonesia) tổ chức khoá tập huấn dành cho cán bộ giảng viên các trường đại học và cao đẳng. Khoá tập huấn do các giảng viên của Trung tâm SEAMEO SEAMOLEC đảm nhiệm.

Read more...

[<<] [<] [1] [2] [3] [>] [>>]