Khóa Tập huấn về “Huấn luyện Kỹ năng mềm – Học phần 3”

Vào ngày 24-27/11/2020, khóa tập huấn về “Huấn luyện Kỹ năng Mềm – Học phần 3” sẽ diễn ra tại Trung tâm SEAMEO RETRAC. Học viên của khóa tập huấn bao gồm các giảng viên giảng dạy kỹ năng mềm, cán bộ phụ trách sinh viên-học sinh, Đoàn Thanh niên tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.

Trong suốt khóa học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong việc giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên tại trường. Bốn chủ đề thảo luận bao gồm (1) Kỹ năng lãnh đạo, (2) Kỹ năng học tập chủ động, (3) Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian, và (4) Kỹ năng kiểm soát căng thẳng.

Comments are closed.