Khóa tập huấn về “Kỹ năng viết đề xuất xin tài trợ”

Khóa tập huấn về “Kỹ năng viết đề xuất xin tài trợ”

Vào ngày 25-26/05/2021, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Kỹ năng viết đề án xin tài trợ” dành cho các cán bộ nghiên cứu, cán bộ dự án và quản lý dự án, giảng viên đang phụ trách công tác quản lý dự án tại các trường đại học và cao đẳng. Khóa tập huấn sẽ cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng viết đề án xin tài trợ thông qua việc tìm hiểu tiến trình viết đề án, từ đó nâng cao khả năng phân tích và nghiên cứu theo chiều sâu của từng vấn đề và xây dựng hồ sơ cho đề án xin tài trợ khả thi và hiệu quả. Nhiều hoạt động như bài giảng, thảo luận nhóm và bài tập dự án sẽ được bao gồm trong khóa tập huấn. Việc tổ chức giảng dạy với nhiều hoạt động khác nhau sẽ giúp học viên nắm được những nội dung trọng tâm; đồng thời, thảo luận một cách chi tiết về những quan tâm có liên quan đến chủ đề được giảng dạy trên lớp.

Comments are closed.