Khóa Tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy Ngoại ngữ Thông qua Tích hợp Nội dung Đa phương tiện”

Với mục đích trang bị cho học viên những kiến ​​thức và kỹ năng hữu ích trong việc ứng dụng các công cụ CNTT trong việc dạy học ngoại ngữ sáng tạo, khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy Ngoại ngữ Thông qua Tích hợp Nội dung Đa phương tiện” sẽ được tổ chức từ ngày 29-30/09/2020.

Đối tượng tham gia của khóa học sẽ bao gồm các giảng viên, cán bộ phụ trách chuyên môn của Khoa Ngoại ngữ của các trường đại học, cao đẳng khác nhau cũng như giáo viên từ các Trung tâm Ngoại ngữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Trong ngày đầu tiên của khóa học, học viên sẽ được giới thiệu với các ứng dụng CNTT và các trang website bổ trợ để tạo tài liệu giảng dạy kết hợp với nội dung đa phương tiện bằng cách thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh và video. Hơn nữa, trong ngày học thứ 2, học viên sẽ được cập nhật các ứng dụng CNTT trong việc tạo trò chơi, câu đố và bài kiểm tra để đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh trong suốt bài học.

Comments are closed.