Chương trình tập huấn trực tuyến về “Lãnh đạo và quản lý giáo dục và kỹ năng mềm” cho khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2022-2023

Chương trình tập huấn trực tuyến về “Lãnh đạo và quản lý giáo dục và kỹ năng mềm” cho khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2022-2023

Tiếp nối thành công của chương trình tập huấn trực tuyến về “Lãnh đạo và quản lý giáo dục và kỹ năng mềm” giai đoạn 2021-2022, với sứ mệnh hỗ trợ các quốc gia thành viên SEAMEO trong việc xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến lãnh đạo và quản lý giáo dục, Trung tâm SEAMEO RETRAC tiếp tục tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến giai đoạn 2022-2023 với 24 chủ đề mới cho 6 chủ điểm bao gồm: Lãnh đạo và quản lý; Phát triển và hỗ trợ giáo viên; Dạy và học; Chương trình giảng dạy và đánh giá; Quản lý lớp học; Kỹ năng mềm.

Chương trình tập huấn hướng đến hai mục tiêu: 

(a) bồi dưỡng năng lực, kỹ năng của giáo viên trong việc dạy và học có chất lượng nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh trong thời kỳ bình thường mới, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường, và 

(b) mở rộng mạng lưới, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà giáo dục trong khu vực.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình tập huấn, vui lòng theo dõi website https://www.vnseameo.org/ModularOnlineTraining/

Quý thầy cô quan tâm đến chương trình tập huấn vui lòng đăng ký tại link https://www.vnseameo.org/ModularOnlineTraining/registration/ hoặc https://bit.ly/MOTP-22-23 

hoặc liên hệ:

Cô Lưu Ngọc Bảo Châu
Cán bộ Chương trình
Tổ Hợp tác quốc tế và Du học, Trung tâm SEAMEO RETRAC
Điện thoại: (84 28) 3824 5618 (số nhánh 200)
Email: lnbchau@vnseameo.org

Comments are closed.