Hội thảo quốc tế hàng năm về Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh: “Giảng dạy tiếng Anh trong kỷ nguyên mới: Tăng cường năng lực cho người dạy và người học”

Hội thảo quốc tế hàng năm về Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh: “Giảng dạy tiếng Anh trong kỷ nguyên mới: Tăng cường năng lực cho người dạy và người học”

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và ý tưởng mới trong dạy và học tiếng Anh, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ kết hợp với Trường Đại học Curtin, Úc tổ chức hội thảo quốc tế trực tuyến về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 12 vào ngày 25/11/2021 với chủ đề “English Language Teaching in the New Era: Empowering Teachers and Students” (“Giảng dạy tiếng Anh trong Kỷ nguyên Mới: Tăng cường năng lực cho người dạy và người học”).

Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại https://www.vnseameo.org/TESOLConference2021/

Comments are closed.