Khóa tập huấn trực tuyến khu vực về “Nâng cao năng lực về lãnh đạo và quản lý trong giáo dục đại học”

Khóa tập huấn trực tuyến khu vực về “Nâng cao năng lực về lãnh đạo và quản lý trong giáo dục đại học”

Vào ngày 15-23/12/2022, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn trực tuyến khu vực về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các cán bộ lãnh đạo tại các trường đại học và cao đẳng của Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines và Việt Nam với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý trong giáo dục đại học”. Khóa tập huấn nhằm mục đích giúp học viên nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý giáo dục thông qua việc cung cấp các kiến thức hữu ích và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục.

Ngoài ra, khóa học còn cung cấp cho học viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm của mình với những học viên khác và các giảng viên. Các chủ đề thảo luận trong khóa tập huấn bao gồm (1) Đổi mới trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đổi mới thời kỳ khủng hoảng, (2) Lãnh đạo sự thay đổi nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại học, (3) Đánh giá kết quả học tập của sinh viên và (4) Xây dựng và đánh giá chương trình giảng dạy.

Khóa tập huấn là một trong những hoạt động chính được Trung tâm SEAMEO RETRAC thực hiện hàng năm nhằm hỗ trợ các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar và Việt Nam, trong việc tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý cho lãnh đạo các trường đại học. 

Năm nay, khóa tập huấn đã được tổ chức trực tuyến trên trang Moodle và nền tảng Zoom. Trong giai đoạn 1 từ ngày 15/12 đến ngày 16/12/2022, học viên sẽ tham gia chuỗi bài giảng trên nền tảng Zoom. Trong giai đoạn 2 (19-23/12/2022), học viên truy cập trang Moodle để nhận tài liệu hướng dẫn, trả lời các câu hỏi trong cuộc thảo luận trên diễn đàn và hoàn thành bài tập. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trang Facebook DOE – SEAMEO RETRAC hoặc liên hệ trực tiếp:
Cô Nguyễn Đặng Minh Thi
Chuyên viên chương trình, Ban Giáo dục
Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam
Tel: (0283) 824 5618 (Ext: 126)
Email: ndmthi@seameo.org

Comments are closed.