Buổi giới thiệu và định hướng của Khóa tập huấn trực tuyến về “Giáo dục hòa nhập và Giáo dục trong những Tình huống khẩn cấp”

Buổi giới thiệu và định hướng của Khóa tập huấn trực tuyến về “Giáo dục hòa nhập và Giáo dục trong những Tình huống khẩn cấp”

Vào ngày 22/03/2022, buổi giới thiệu và định hướng của khóa tập huấn trực tuyến về “Giáo dục hòa nhập và giáo dục trong những tình huống khẩn cấp”, do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) và Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Khu vực Đông Nam Á (SEAMEO), cùng với Tổ chức Giáo dục Toàn cầu (GPE) xây dựng và triển khai, được Trung tâm SEAMEO RETRAC chịu trách nhiệm điều phối tại Việt Nam, đã được tổ chức trên nền tảng Zoom. Buổi giới thiệu và định hướng có sự hiện diện và tham dự của khoảng 100 đại biểu là giáo viên của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cán bộ của các phòng/sở Giáo dục, giáo viên hiện đang giảng dạy học sinh khuyết tật tại các trường giáo dục đặc biệt, quản lý chuyên môn, và giảng viên của các trường đại học, và cao đẳng trong cả nước.

Sau buổi định hướng, khóa tập huấn đã được chính thức bắt đầu trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến của khóa học (onlinecourse.seameo.org) từ ngày 22/03-27/04/2022. Khóa tập huấn được tổ chức nhằm hỗ trợ cán bộ chuyên môn và giáo viên trong việc nâng cao năng lực trong trong giáo dục hòa nhập. Đồng thời, khóa học nhằm tăng cường kỹ năng viên trong việc xử lý tình huống và tìm ra giải pháp nhằm duy trì và tổ chức giảng dạy cho học sinh khuyết tật trong và sau đại dịch hoặc trong tình huống khẩn cấp, cũng như trang bị các kiến thức và kỹ năng giúp giáo viên kết nối và tạo cơ hội cho phụ huynh tham gia vào việc hỗ trợ cho học sinh khuyết tật.

Đối tượng tham gia khóa học bao gồm giáo viên của các bậc học từ tiểu học đến phổ thông, giáo viên hiện đang giảng dạy học sinh khuyết tật tại các trường giáo dục đặc biệt, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, và trung cấp chuyên nghiệp hiện đang công tác trong các lĩnh vực như công tác xã hội, tâm lý học, xã hội học, giáo dục đặc biệt, v.v và các đối tượng học viên quan tâm về chủ đề này.

Khóa tập huấn bao gồm 4 học phần, bao gồm: (1) Quản lý căng thẳng và hỗ trợ tâm lý, (2) Ứng dụng những công nghệ hỗ trợ khác nhau, (3) Xây dựng những kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp, và (4) Giáo dục thường xuyên và được thiết kế để người học có thể làm việc độc lập và tự học theo tốc độ của bản thân. Khi hoàn thành 1 học phần, học viên sẽ được cấp một huy hiệu. Sau khi hoàn thành đầy đủ 4 học phần, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận quốc tế hoàn thành khóa tập huấn.

Comments are closed.