Chương trình tập huấn trực tuyến về Lãnh đạo và quản lý giáo dục cho khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021-2022

Chương trình tập huấn trực tuyến về Lãnh đạo và quản lý giáo dục cho khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021-2022

Với sứ mệnh hỗ trợ các quốc gia thành viên SEAMEO trong việc xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến lãnh đạo và quản lý giáo dục, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến về Lãnh đạo và quản lý giáo dục cho khu vực Đông Nam Á với các khóa tổ chức hằng tháng từ tháng 5/2021 đến tháng 6/2022 nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng của giáo viên cũng như mở rộng mạng lưới, chia sẻ kinh nghiệm và học tập lẫn nhau giữa các nhà giáo dục trong khu vực.

Chương trình tập huấn giai đoạn 2021-2022 đã tổ chức 24 chủ đề tập huấn với hơn 2000 học viên là các nhà quản lý giáo dục, lãnh đạo các trường học, giảng viên và giáo viên từ các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar và Việt Nam. Tham gia tập huấn, học viên được cập nhật những thông tin, kỹ năng về lãnh đạo và quản lý giáo dục phù hợp với tình hình thực tế ở Đông Nam Á, góp phần phục vụ cho sự phát triển giáo dục tại các quốc gia cũng như trong khu vực.

Comments are closed.