Diễn đàn giáo dục trực tuyến về “Các chính sách và giải pháp đảm bảo chất lượng dạy và học của giáo dục phổ thông ở Đông Nam Á trong đại dịch COVID-19”

Diễn đàn giáo dục trực tuyến về “Các chính sách và giải pháp đảm bảo chất lượng dạy và học của giáo dục phổ thông ở Đông Nam Á trong đại dịch COVID-19”

Vào trưa ngày 28/09/2021, Trung tâm đã tổ chức Diễn đàn giáo dục trực tuyến về “Các chính sách và giải pháp đảm bảo chất lượng dạy và học của giáo dục phổ thông ở Đông Nam Á trong đại dịch COVID-19” thông qua ứng dụng Zoom. Mục tiêu của Diễn đàn nhằm tạo cơ hội cho đội ngũ lãnh đạo, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu giáo dục, giảng viên và giáo viên trong khu vực Đông Nam Á chia sẻ và cập nhật thông tin về các chính sách giáo dục, giải pháp và kinh nghiệm trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong đại dịch COVID-19 ở khu vực. Thông qua các bài thuyết trình của các thành viên Hội đồng quản trị SEAMEO RETRAC, cũng là các cán bộ cao cấp về giáo dục tại Brunei Darussalam, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam, Diễn đàn đã đề ra những thách thức và cung cấp giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tại Đông Nam Á. Tham dự diễn đàn là gần 170 lãnh đạo quản lý giáo dục, giảng viên và giáo viên từ các nước trong khu vực Đông Nam Á.

 

Comments are closed.