Hội thảo quốc tế hàng năm về Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh: “Giảng dạy tiếng Anh trong kỷ nguyên mới: Tăng cường năng lực cho người dạy và người học”

Hội thảo quốc tế hàng năm về Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh: “Giảng dạy tiếng Anh trong kỷ nguyên mới: Tăng cường năng lực cho người dạy và người học”

25/11/2021 – Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và ý tưởng mới trong dạy và học tiếng Anh, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã kết hợp với Trường Đại học Curtin, Úc tổ chức hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh với chủ đề “Giảng dạy tiếng Anh trong Kỷ nguyên Mới: Tăng cường năng lực cho người dạy và người học” (English Language Teaching in the New Era: Empowering Teachers and Students).

Gần 700 đại biểu và báo cáo viên đã tham dự diễn đàn trực tuyến với 15 bài báo cáo của các nhà nghiên cứu, giảng viên và các học giả nổi tiếng về các chủ đề như phương pháp cải tiến giảng dạy tiếng Anh; Thiết kế và xây dựng chương trình và tài liệu; Kiểm tra và đánh giá Ngôn ngữ; Ứng dụng kỹ thuật số tiên tiến trong giảng dạy tiếng Anh; và phát triển chuyên môn của giáo viên tiếng Anh.

Thông qua hội thảo, các đại biểu đã có cơ hội chia sẻ và thảo luận về những kết quả nghiên cứu, những kinh nghiệm, và những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng là người học đến từ những vùng miền khác nhau, có trình độ, điều kiện, sự quan tâm và động lực khác nhau. Đây còn là cơ hội quý báu cho các đại biểu là giáo viên dạy tiếng Anh có thể bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tham gia vào mạng lưới và những hoạt động hợp tác khác với các đồng nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới.

Comments are closed.