Khai giảng Khóa 19 Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng liên kết với Đại học Curtin, Úc

Khai giảng Khóa 19 Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng liên kết với Đại học Curtin, Úc

Ngày 09/11/2020, Trung tâm SEAMEO RETRAC liên kết với Trường Đại học Curtin, Úc, khai giảng Khóa 19 của chương trình Thạc sỹ về Ngôn ngữ Ứng dụng (Master of Arts in Applied Linguistics) cho 35 giáo viên tiếng Anh đến từ các tỉnh thành ở Việt Nam. Đợt học tập trung đầu tiên của Khóa 19 kéo dài từ ngày 09-12/11/2020. Ba đợt học tiếp theo sẽ lần lượt diễn ra vào tháng 03, 07 và 11 năm 2021.  Đợt tập trung lần 4 của Khóa 18 với 27 học viên cũng đã diễn ngay sau với đợt học đầu của Khóa 19 từ ngày 16-19/11/2020. Các học viên của khóa này dự kiến sẽ tốt nghiệp vào tháng 8/2021. Đây là một chương trình liên kết rất hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam và trong khu vực.

Comments are closed.