Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng “Phương pháp Giảng dạy Chuyên môn bằng tiếng Anh” cho giáo viên phổ thông tỉnh Tây Ninh

Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng “Phương pháp Giảng dạy Chuyên môn bằng tiếng Anh” cho giáo viên phổ thông tỉnh Tây Ninh

Vào ngày 29/06/2022, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức lễ khai giảng và phổ biến thông tin của khóa bồi dưỡng “Phương pháp Giảng dạy Chuyên môn bằng Tiếng Anh” cho 20 giáo viên giảng dạy môn Toán và các môn Khoa học của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh. Khoá bồi dưỡng được tài trợ kinh phí bởi Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi khai giảng cung cấp cho học viên những thông tin quan trọng về mục tiêu khóa học, thời khóa biểu cũng như những nội dung, chủ điểm mà học viên sẽ được hướng dẫn trong suốt khóa học. Mục tiêu của khóa học hướng đến việc hỗ trợ học viên cập nhật các phương pháp giảng dạy tiên tiến, rèn luyện những kỹ năng truyền đạt nội dung chuyên môn bằng tiếng Anh, đồng thời cung cấp những kiến thức ngôn ngữ cần thiết và cách thức ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả bài giảng trên lớp. Khóa học sẽ diễn ra từ ngày 29/06 đến ngày 02/10/2022.

Comments are closed.