Phiên họp Hội đồng quản trị Trung tâm SEAMEO RETRAC lần thứ 25

Vào ngày 29 và 30/09/2022, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 25 tại thành phố Cam Ranh (Khánh Hoà). Phiên họp được tổ chức thường niên nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm SEAMEO RETRAC trong năm vừa qua, đồng thời tiếp thu những ý kiến định hướng phát triển từ các thành viên trong Hội đồng quản trị cho kế hoạch hoạt động của Trung tâm ở giai đoạn tiếp theo.

Tham dự phiên họp gồm có các thành viên Hội đồng quản trị của Trung tâm SEAMEO RETRAC hiện là cán bộ cấp cao và chuyên gia giáo dục đến từ Bộ Giáo dục các nước Brunei Darussalam, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Giám đốc Ban Thư ký SEAMEO, cùng quan sát viên từ Bộ Giáo dục Brunei Darussalam. Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực kịp thời và thành quả đạt được của Trung tâm SEAMEO RETRAC cho giáo dục khu vực trong năm tài chính 2021/2022, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng cho sự phát triển của Trung tâm trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Trung tâm SEAMEO RETRAC tham dự phiên họp

Comments are closed.