Diễn đàn Giáo dục Khu vực về “Lãnh đạo sự Đổi mới trong Giáo dục: Mô hình tiên tiến trong Khu vực Đông Nam Á”

Diễn đàn Giáo dục Khu vực về “Lãnh đạo sự Đổi mới trong Giáo dục: Mô hình tiên tiến trong Khu vực Đông Nam Á”

Vào ngày 26/09/2019, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn giáo dục khu vực thường niên “Lãnh đạo sự Đổi mới trong Giáo dục: Mô hình Tiên tiến trong Khu vực Đông Nam Á” tại Phú Quốc, Việt Nam. Diễn đàn đã được tổ chức cùng với phiên họp Hội đồng Quản trị thường niên lần thứ 22 của Trung tâm. Năm nay, diễn đàn vinh dự chào đón sự hiện diện của đại diện đến từ Ban thư ký SEAMEO, thành viên hội đồng quản trị và đại diện từ 08 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tại diễn đàn, các thành viên hội đồng quản trị và đại diện đến từ 07 quốc gia đã chia sẻ những kinh nghiệm quan điểm sáng tạo và bài học thực tiễn về các chính sách lãnh đạo và quản lý giáo dục, các chiến lược đổi mới trong dạy và học, cũng như chương trình đào tạo và phát triển chuyên nghiệp cho các nhà lãnh đạo tương lai.

Comments are closed.