Lễ bế mạc lớp tiếng Anh dành cho người làm công tác xã hội

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp “Tiếng Anh dành cho người làm công tác xã hội” từ ngày 13 tháng 11 năm 2019 đến ngày 29 tháng 7 năm 2020. Đây là chương trình học bổng dành cho các cá nhân từ các tổ chức xã hội đang hoạt động để tăng cường bình đẳng giới và nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em, người khuyết tật, người nghèo v.v.

Chương trình được thiết kế với mục tiêu giúp người học tự tin khi giao tiếp với các đối tác nước ngoài, giúp họ có vốn từ vựng phong phú về các chủ đề khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả công tác xã hội và phục vụ cộng đồng.

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Trung tâm đã tổ chức lễ bế giảng và cấp chứng nhận cho 21 học viên đủ điều kiện hoàn thành khóa học. TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm đã tham dự và chúc mừng các học viên hoàn thành chương trình học bổng ý nghĩa này.

Cũng nhân dịp này, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương đã cảm ơn Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Hoa Kỳ đã tài trợ cho chương trình và phối hợp cùng Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức khóa học.

Comments are closed.