Khóa tập huấn quốc tế trực tuyến về “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo và Quản lý Trường Đại học”

Vào ngày 01-11/12/2020, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn quốc tế trực tuyến về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các cán bộ lãnh đạo tại các trường đại học và cao đẳng của Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam với chủ đề “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo và Quản lý Trường Đại học”.

Khóa tập huấn nhằm mục đích giúp học viên nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý giáo dục thông qua việc trang bị cho các cán bộ lãnh đạo kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục. Các chủ đề được thảo luận trong khóa đào tạo sẽ bao gồm (1) đổi mới trong công tác lãnh đạo giáo dục: sự ảnh hưởng, trao quyền và tham gia để thành công, (2) quản lý kế hoạch và phát triển nhân lực trong giáo dục đại học, (3) chiến lược truyền cảm hứng cho sự thay đổi tích cực trong giáo dục đại học, và (4) đánh giá chương trình trong giáo dục đại học.

Khoá tập huấn là một trong những hoạt động thuộc sứ mệnh chiến lược do Trung tâm thực hiện nhằm hỗ trợ các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, trong việc tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục cho các trường, viện có liên quan. Năm nay, khóa tập huấn sẽ được tổ chức trực tuyến trên Zoom và trang học tập trực tuyến của Trung tâm. Trong giai đoạn 1 từ ngày 01 đến ngày 04/12/2020, học viên sẽ tham gia tham gia chuỗi bài giảng trên nền tảng Zoom trong vòng 4 ngày. Trong giai đoạn 2 (07-11/12/2020), học viên sẽ truy cập trang web học tập trực tuyến của SEAMEO RETRAC để nhận tài liệu hướng dẫn, trả lời các câu hỏi thảo luận trên diễn đàn và hoàn thành bài tập cuối khóa. Sau khi tham gia và hoàn thành các yêu cầu của khóa học, học viên sẽ nhận được Chứng nhận hoàn thành khóa học.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *