Khóa tập huấn quốc tế về “Nâng cao Năng lực Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học”

Vào ngày 20-23/11/2019, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn quốc tế về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các cán bộ lãnh đạo tại các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam, Lào và Campuchia với chủ đề “Nâng cao Năng lực Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học”. Khóa tập huấn sẽ diễn ra tại Trung tâm SEAMEO RETRAC – 35 Lê Thánh Tôn, Q.1, Tp. HCM nhằm mục đích giúp học viên nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý giáo dục thông qua việc trang bị cho các cán bộ lãnh đạo kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục. Các chủ đề thảo luận trong khóa đào tạo sẽ bao gồm (1) đổi mới trong công tác lãnh đạo giáo dục: sự ảnh hưởng, trao quyền và tham gia để thành công, (2) quản lý chiến lược và trách nhiệm trong giáo dục đại học, (3) chiến lược truyền cảm hứng cho sự thay đổi tích cực trong giáo dục đại học, và (4) quản trị nhân lực trong giáo dục đại học.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *