Suất học bổng trị giá $10,000/năm cho sinh viên theo học ngành Y tá ở Mỹ


Sinh viên tốt nghiệp ngành Y tá/Điều dưỡng tại Hoa Kỳ có cơ hội được cấp chứng chỉ hành nghề, dễ dàng nhập cư và được làm việc tại bất cứ bệnh viện quốc tế nào tại Việt Nam và toàn thế giới.

Nghề Y tá/Điều dưỡng là một ngành nghề thú vị và hiện đang thiếu hụt nhân lực lớn với mức thu nhập trung bình từ $52,000 đến $70,000/năm. Sinh viên tốt nghiệp ngành Y tá/Điều dưỡng tại Hoa Kỳ có cơ hội được cấp chứng chỉ hành nghề, dễ dàng nhập cư và được làm việc tại bất cứ bệnh viện quốc tế nào tại Việt Nam và toàn thế giới.

Sinh viên Việt Nam đạt điểm IELTS từ 6.0-6.5 trở lên hoặc điểm trung bình học tập tại bậc phổ thông từ 2.75/3.0 trở lên có thể đạt được học bổng từ $5,000 đến $10,000 xuyên suốt 4 năm học chuyên ngành Y tá/Điều dưỡng tại Đại học Auburn, quận Montgomery. Mức chi phí khi theo học ngành Y tá/Điều dưỡng tại Đại học Auburn là $17,000/năm, nếu được nhận học bổng sinh viên chỉ phải chi trả từ $7,000 đến $13,000/năm.

Hiện tại, chỉ còn 10 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam từ đây đến hết năm 2017. SEAMEO RETRAC hân hạnh là đối tác độc quyền của học bổng này. Vui lòng liên hệ và chia sẻ email này đến những học sinh/sinh viên tiềm năng, những người khao khát theo đuổi những học bổng trọng hậu và nghề nghiệp đầy hấp dẫn.