TẬP HUẤN NGẮN HẠN

Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC)  là thành viên của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á, đồng thời trực thuộc Bộ Giáo dục và Đạo tào Việt Nam. SEAMEO RETRAC hỗ trợ các quốc gia thành viên xác đinh và giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý giáo dục thông qua việc cung cấp các dịch vụ như nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, phổ biến thông tin, phục vụ cộng đồng, … Bên cạnh các chương trình Du học dài hạn và ngắn hạn dành cho HS-SV, Trung tâm SEAMEO RETRAC còn phối hợp với các đối tác uy tín tại một số quốc gia tổ chức các chương trình trao đổi chuyên gia, các khóa tập huấn về quản lý giáo dục, tập huấn nâng cao trình độ tiếng Anh trong và ngoài nước dành riêng cho cán bộ ngành giáo dục đào tạo.

TẠI SAO CHỌN SEAMEO RETRAC
Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
Chương trình đa dạng, thiết kế theo yêu cầu
Mạng lưới đối tác trên toàn thế giới
Chuyên nghiệp
Chi phí hợp lý
 
  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
✅ Cán bộ quản lý giáo dục các cấp
✅ Giảng viên, giáo viên, các bộ nghiên cứu
✅ Học sinh, sinh viên
 
QUỐC GIA
Canada, Malaysia, Mỹ, New Zealand, Philippines, Thái Lan, Singapore, Úc
 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH
🌈 Chương trình Tập huấn Quản lý Giáo dục
🌈 Chương trình Nâng cao Năng lực Tiếng Anh
🌈 Chương trình Trao đổi

 

Chương trình Trao đổi
Chương trình Nâng cao Năng lực Tiếng Anh
Chương trình Tập huấn Quản lý Giáo dục