Tổ chức Giáo dục Mỹ (AEP) là một tổ chức giáo dục đa quốc gia có trụ sở tại Hermitage, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ.
Với tầm nhìn là hỗ trợ học sinh quốc tế tiếp cận chương trình học tập bậc phổ thông tiên tiến, cao cấp tại các trường xếp loại A, tốt nhất tại Mỹ.
Khi học sinh quôc tế học tập tại trường trung học Mỹ, các em có có thể lựa chọn ở tại gia đình người bản địa , hoặc tự lập hơn và trải nghiệm với cuộc sống trong khuôn viên trường đại học.
Đặc biệt khi các em ở tại các gia đình bản địa, các em đều được chăm sóc với gia đình có bố mẹ chính là các giáo viên, nhân viên trong trường trung học, chuyên gia địa phương và các nhà lãnh đạo cộng đồng. Điều này sẽ tạo nên sự yên tâm cho phụ huynh cả về mặt ăn ở, lẫn học tập khi con em mình đi du học.
AEP chỉ hợp tác với các trường phổ thông được xếp hạng A, học sinh có thành tích cao, tốt nghiệp được nhận bởi các trường đại học uy tín, xếp hạng cao của Mỹ.
Dưới đây là một số trường phổ thông nổi bật thuộc hệ thống trường AEP:

  1. ICCP – IC Catholic Prep School

– Địa điểm: Elmhurst, Illinois
– Xếp hạng: Niche A
– Nhà ở: Homestay / Elmhurst College Campus
– Chương trình học tăng cường: AP/ Honors
– Học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học hàng đầu như: University of Chicago (# 3 – nơi giáo sư Ngô Bảo Châu đang công tác), Northwestern (#12), Rice University (# 14)

  1. Sacred Heart High School

– Địa điểm: Kingston, Massachusetts
– Xếp hạng: Niche A
– Nhà ở: Homestay
– Chương trình học tăng cường: AP/ Honors
– Học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học hàng đầu như: Đại học Harvard, Đại học Columbia, Đại học Pennsylvania

  1. Notre Dame High School

– Địa điểm: Toledo, Ohio
– Xếp hạng: Niche A
– Nhà ở: Homestay/ Lourdes University Campus
– Chương trình học tăng cường: AP/ Honors, IB
– Học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học hàng đầu như: Đại học Harvard, Đại học Chicago, Đại học Yale

  1. John’s Jesuit High School

– Địa điểm: Toledo, Ohio
– Xếp hạng: Niche A
– Nhà ở: Homestay/ Lourdes University Campus
– Chương trình học tăng cường: AP/ Honors, IB
– Học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học hàng đầu như: Đại học Harvard, Đại học M.I.T, Đại học Yale

  1. Cardinal Stritch High School

– Địa điểm: Oregon, Ohio
– Xếp hạng: Niche A
– Nhà ở: Homestay
– Chương trình học tăng cường: AP/ Honors
– Học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học hàng đầu như: Đại học Norte Dame, Đại học Michigan, Case Western Reserve

  1. Vincent-St. Mary

– Địa điểm: Akron, Ohio
– Xếp hạng: Niche A
– Nhà ở: Homestay
– Chương trình học tăng cường: AP/ Honors
– Học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học hàng đầu như: Đại học Chicago, Đại học Stanford, Đại học Pennsylvania

  1. Cathedral Prep and Villa Maria Academy

– Địa điểm: Erie, Pennsylvania
– Xếp hạng: Niche A
– Nhà ở: Homestay
– Chương trình học tăng cường: AP/ Honors
– Học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học hàng đầu như: Đại học Michigan, Đại học New York, Đại học Penn State

  1. Kennedy Catholic High School

– Địa điểm: Hermitage, Pennsylvania
– Xếp hạng: Niche A
– Nhà ở: Homestay
– Chương trình học tăng cường: AP/ Honors
– Học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học hàng đầu như: Đại học Havard, Đại học Columbia, Đại học Northwestern