Chương trình học bổng 50% trong 5 năm từ AEP.

Tập đoàn giáo dục  Mỹ AEP đang cấp học bổng 50%học phí trong 5 năm cho học sinh Việt Nam nhập học các kỳ học mùa xuân và mùa thu năm 2019. Chương trình dành cho các bạn học lớp 12 tại 1 trường trung học thuộc hệ thống AEP và 4 năm đại học tại La Roche College.

Yêu cầu:
– Học sinh đạt điểm trung bình từ 8.0
– Phỏng vấn với đại diện AEP