🔱🔱🔱 HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA 🇦🇺🇦🇺🇦🇺

1. Học bổng Chính phủ Australia (AAS)
AAS là học bổng (Hb) quốc tế uy tín dài hạn do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tài trợ, bao gồm chương trình dài hạn và các khóa học ngắn hạn. Hb được trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia. AAS nhằm phát triển tiềm năng lãnh đạo và thúc đẩy thay đổi lâu dài thông qua việc xây dựng một mạng lưới toàn cầu các cá nhân tài năng bằng cách tiếp thu các trải nghiệm giáo dục chất lượng cao tại Australia và nước ngoài. Người nhận Hb trở về nước với tư duy, kiến thức mới và khả năng tạo nên những thay đổi quan trọng cho nước nhà với tư cách là những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của mình. Năm nay, lĩnh vực y tế được thêm vào danh sách các ngành học được ưu tiên, với mục tiêu hỗ trợ khả năng thích ứng và phục hồi của Việt Nam sau đại dịch COVID-19.
 
Thời gian học tập: Ứng viên có điều kiện sẽ học một khóa Thạc sỹ toàn thời gian trong thời gian ngắn nhất cần thiết. Thời gian học cụ thể sẽ do trường đại học Australia mà ứng viên đã lựa chọn và được Hội đồng tuyển chọn phê duyệt quyết định dựa vào hồ sơ của ứng viên, tuy nhiên thời gian khóa học tối đa không quá 2 năm.
2. Đối tượng có thể nhận học bổng: Tham khảo tại đây
3. Hồ sơ ứng tuyển: Tham khảo tại đây
4. Hình thức nộp: Các ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại đây
5. Hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ xin AAS (nhập học năm 2022) được tiếp nhận từ ngày 1/02 – 30/04/2021.
📌 Lưu ý: Ứng viên nên nộp hồ sơ sớm trước ngày hết hạn vì OASIS là hệ thống để ứng viên toàn cầu nộp hồ sơ. Nếu có thể, không nên đợi tới hạn chót để tải lên các giấy tờ kèm theo hay nộp hồ sơ. Trang web thường có lượng truy cập rất lớn vào những ngày cuối cùng của thời hạn nhận hồ sơ, và ứng viên có thể gặp khó khăn trong việc nộp đơn. Nếu cần phải đợi tới ngày cuối mới có thể bổ sung một số giấy tờ cần thiết như điểm IELTS, thì ứng viên cũng nên hoàn thành hết tất cả các mục khác trước đó.
6. Thời gian nhận kết quả: dự kiến tháng 8/2021
Trong vòng tuyển chọn 2021/niên khóa 2022, các suất AAS sau đại học cho bậc học Thạc sỹ sẽ được trao cho các ứng viên Việt Nam đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn và lựa chọn ngành học ưu tiên cho Việt Nam.
 
Thông tin đầy đủ về chương trình Học bổng Chính phủ Australia được đăng tải tại đây.