Khi Việt Nam bùng dịch lần thứ 4, nhiều PHHS có ý định cho con em sang Mỹ sớm để chích vắc-xin sớm hoặc vì sợ không gia hạn được visa mới. Tuy nhiên, đối với những bạn học sinh lần đầu nhập học tại Mỹ với “Initial I-20” tức là SEVIS chưa được kích hoạt tại hải quan Mỹ khi nhập cảnh, đó là:
– Du học sinh chưa bao giờ đến Mỹ nhập học với visa F1;
– Du học sinh đã học xong chương trình Giao lưu văn hoá visa J1, và năm nay học tiếp visa F1;
– Du học sinh đã học hết 1 năm online ở Việt Nam nhưng chưa từng đến Mỹ nhập học
thì các bạn chỉ được phép nhập cảnh vào Mỹ sớm nhất là ngày “Earliest Admission Date” trên I-20, tức là 30 ngày trước ngày “Program Start Date” – ngày bắt đầu học chính thức trên I-20 của trường.
 
📍 Trường hợp, học sinh có visa du lịch song song với visa F1, các em vẫn có thể nhập cảnh vào Mỹ sớm hơn 30 ngày này bằng visa du lịch, tuy nhiên vẫn phải rời khỏi Mỹ và nhập cảnh trở lại bằng visa F1 để được kích hoạt SEVIS tại hải quan.
 
📍 Trường hợp, du học sinh là “transfer student” nghĩa là đã từng học trung học/cao đẳng bên Mỹ rồi học tiếp Đại học hoặc bạn đổi trường khác ở Mỹ dưới cùng visa F1 thì không chịu quy định này.
 
Nguồn tham khảo: tại đây