🎯 Academic Exchange – Visa F1 là một trong những chương trình nổi bật nhận được sự quan tâm của rất nhiều PHHS trong khoảng 2 năm gần đây, với mức chi phí vô cùng hấp dẫn
Phí chương trình: $18,950/năm học (bao gồm học phí, phí ăn ở tại nhà bản xứ, phí hỗ trợ và quản lý học sinh trong suốt chương trình)
Bảo hiểm y tế: $995/năm học
Phí xét hồ sơ: $250 (không hoàn lại)
🔥 Đặc điểm của chương trình Academic Exchange (AX)
• Học sinh sẽ du học bằng visa F-1.
• Có 2 loại trường trong chương trình AX: Công lập hoặc Tư Bán trú (mức chi phí như nhau).
• Ăn ở tại nhà bản xứ do chương trình cung cấp
• Không có danh sách trường để học sinh chủ động chọn lựa. Học sinh có thể chọn loại trường Công lập/Tư thục, nguyện vọng chọn trường có cấp bằng Tú tài, có các môn học hoặc hoạt động ngoại khóa học sinh yêu thích, v.v…. trong hồ sơ đăng ký. Phụ trách chương trình sẽ dựa vào thông tin trên hồ sơ đăng ký để tìm trường phù hợp nhất cho học sinh, và làm việc với trường cho đến khi trường chấp nhận học sinh và gửi Acceptance Letter. Lúc đó, học sinh mới biết mình được nhận vào ngôi trường nào.
• Chương trình chỉ cho phép học sinh học duy nhất 01 năm với mức chi phí thấp. Qua năm thứ 2, học sinh phải chuyển sang trường khác (có trong chương trình AX) nếu muốn được giữ mức chi phí của chương trình AX năm sau.
• Đối với học sinh đang theo học chương trình AX với trường Tư Bán trú: Nếu học sinh nhất quyết muốn học lại đúng trường cũ trong năm kế tiếp, mức phí AX sẽ là: Phí AX (năm mới) + $3,000 (phí để được học lại trường Tư Bán trú cũ).