Theo công bố chính thức từ chính phủ Úc, từ ngày 1/7/2023, thời hạn làm việc của sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp đối với một số ngành thiếu lực lượng lao động có kỹ năng, hàng loạt gia tăng. Đồng thời, thời gian hoàn thành khóa học đối với một số ngành được kéo dài hơn. Cụ thể: 
 
🎯Tăng thời hạn visa tốt nghiệp thêm 2 năm đối với các ngành học liên quan đến Kỹ sư, Công nghệ thông tin, Y tế, và giáo dục
🎯 Tăng giờ làm thêm cho sinh viên quốc tế từ 40 giờ/2 tuần lên thành 48 giờ/2 tuần
Điều này đảm bảo rằng những người có thị thực sinh viên có thể tập trung vào việc đạt được một nền giáo dục và bằng cấp chất lượng của Úc, trong khi có thể hỗ trợ tài chính cho bản thân, có được kinh nghiệm làm việc có giá trị và đóng góp cho nhu cầu lực lượng  lao động của Úc. Xem thêm tại đây
 
Theo đó, thời hạn được cấp cho Visa 485 (Graduate Work Stream và Post-Study Work Stream) khi theo học các ngành trong danh sách bên dưới (*), cụ thể như sau:
➡️ Nếu sinh viên học ở các thành phố lớn như Sydney, Melbourne, Brisbane thì:
✔️ Tốt nghiệp Cử nhân, được ở lại Úc 4 năm (tăng thêm 2 năm)
✔️ Tốt nghiệp Thạc sỹ, được ở lại Úc 5 năm (tăng thêm 2 năm)
✔️ Tốt nghiệp Tiến sỹ, được ở lại Úc 6 năm (tăng thêm 2 năm)

➡️Nếu sinh viên học tại các khu Regional (Thành phố cỡ vừa và đô thị nhỏ như Adelaide, Perth, Gold Coast, Sunshine Coast, Canberra, Newscatle/ Lake Macquaire, Wollongong/ Illawarra, Geelong và Hobart) thì được ở thêm 1-2 năm nữa so với thời hạn tăng thêm ở trên. Thông tin chi tiết, tham khảo tại đây

(✴ )Xem danh sách các ngành đủ điều kiện tại đây