Nguyễn Minh Nghi – Đại học Nebraska – USA

Nguyễn Minh Nghi là cựu học sinh trường Trung học nội trú St. Croix Lutheran. Sau tốt nghiệp tại trường St. Croix, Nghi được cấp 65% học bổng vào học Công nghệ Sinh học của Đại hoc Nebraska. Nghi hiện đang học rất tốt và luôn đạt điểm GPA tối đa.

“Trong ba năm trung học tại St. Croix, Nghi đã tham gia rất nhiều hoạt động khác nhau như là tham gia đội diễn thuyết, câu lạc bộ sinh viên, xuyên quốc gia etc…điều này đã giúp Nghi có nhiều trải nghiệm sống và kết thân với nhiều sinh viên quốc tế và SV Mỹ. Học Trung học ở Mỹ giúp Nghi chuẩn bị tốt cho bậc đại học. Rất đông học sinh trường St. Croix được cấp học bổng học đại học. Em nghĩ rằng thật tuyệt vời khi được học trung học tại Trường St. Croix.”

  –  Nguyễn Minh Nghi